måndag 30 mars 2015

ESAT får bidrag från CSA

ESAT har fått 30 000 kr. av CSA (centralförbundet för socialt arbete) för att hålla seminarier om porrberoende. 

Seminarierna kommer att rikta sig till ungdomsmottagningar, kuratorer på skolor och till fritidspedagoger. Detta för att de i sin tur ska kunna informera ungdomar om porrs baksidor.


ESAT har anlitat Erik Sundby och Mats Larsson (DBK Sverige) att utforma och presentera dessa seminarier, som f.ö. kommer att heta - "PORR - DEN NYA DROGEN!"  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar