tisdag 24 februari 2015

Vad är ESAT (European Sex Addiction Therapists)?

Den ideella föreningen ESAT består av professionella terapeuter som arbetar med sexberoende och anhörigtrauma. Syften med ESAT är:
  • Att tillhandahålla information om sexberoende och anhörigtrauma till allmänheten och andra intressenter
  • Att vara ett forum för professionell utbyte av erfarenheter och kunskap
  • Att värna om professionell etik och evidensbaserat metodik genom att tillhandahålla en etikregelsystem för våra medlemmar
  • Att verka som "normbildare" för korrekt behandling av sexberoende och anhörigtrauma
Vi har även en önskan om att på sikt kunna vara ett forum för forskning och statistik och att kunna förmedla kontakter mellan hjälpsökande individer och professionella terapeuter som bedriver verksamhet utifrån etiska principer.

Har du etiska frågor om behandling för sexberoende?

Mejla gärna: esatsverige@gmail.com

Vi har en ambition att svara på mejl högst 24 timmar efter mottagande, även om detta inte alltid är möjligt för oss!